Asistenţă pentru străini

O şansă pentru elevii ieşeni
octombrie 28, 2014
Educaţie parentală
noiembrie 21, 2014

Asistenţă pentru străini

Începând din luna octombrie 2014, Fundaţia „Alături de Voi” România, Centrul Naţional Iaşi, oferă servicii de informare, consiliere şi asistenţă personalizată cetăţenilor străini (din afara Uniunii Europene) aflaţi pe teritoriul României, în cadrul Centrului de Informare pentru Străini Iaşi (CIS IASI), situat în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iaşi.

Servicul urmăreşte asistenţa personalizată, gestionată pe cazuri individuale, servicii de informare şi consiliere, pentru facilitarea integrării lor, inclusiv informaţii privind obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei române, relaţionarea cu Serviciul pentru Imigrări Iaşi, sprijinirea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale/educaţionale/sociale/juridice în România, asistenţă materială pentru cetăţenii străini aflaţi în situaţii de criză, asistenţă şi consiliere în vederea accesării pieţei muncii în România.

Centrul funcţionează în baza unui acord de cooperare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, biroul din România şi este  finanţat prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2013.