Curs pentru cadrele didactice și consilierii școlari

Pe drumul lung – de la abuz la educaţie pozitivă
octombrie 28, 2014
Antreprenoriat în apicultură…la Vaslui
octombrie 28, 2014

Curs pentru cadrele didactice și consilierii școlari

FDSC, REPER21 și CJRAE Bihor organizează cursul “Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile”, prin care se doreşte conectarea cadrele didactice la cele mai inovatoare abordări ale noii educații. Curriculumul cursului are la bază educaţia pentru dezvoltarea durabilă și folosește metodele educaţiei nonformale, scopul cursului fiind îmbunătățirea paletei de competențe de care orice cadru didactic și consilier școlar are nevoie pentru ca, la rândul său, să poată dezvolta eficient abilităţile de viaţă ale propriilor elevi. În intervalul noiembrie 2014 – iulie 2015 vor fi organizate 53 de cursuri, de câte 10 zile (3 online, 7 față în față), pentru 1.060 de cadre didactice și consilieri școlari din învăţământul preuniversitar din toată țara. Cursul se finalizează cu obţinerea unui atestat de formare continuă şi dobândirea unui număr estimat de 20 de credite profesionale transferabile. Anunțul de selecție oficial este publicat pe site-ul proiectului: http://www.prof21.ro/despre-curs. Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (pe scurt, Prof21) implementat de CJRAE Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 (parteneri), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.