Economia socială în mijlocul unor interese financiare!

Copiii si batranii spitalelor exista!
septembrie 19, 2014
Mini-proiecte pentru comunitate
octombrie 28, 2014

Economia socială în mijlocul unor interese financiare!

Imediat ce au identificat oportunitatea, au început să lucreze. La cine mă refer ? Deduceţi singuri din acest articol şi din…viaţă !

România finanţază din Fondul Social European, POSDRU – Dezvoltarea economiei sociale, la o primă analiză facută pe datele oficiale de către Institutul de Economie Socială – 3 organizații care nu au putut fi identificate fiscal, organizații cu venituri totale pe ultimii ani de câteva mii, zeci sau sute de mii lei care primesc finanțări pentru proiecte în valoare de 3 până la 9 milioane lei, organizații fără bilanț depus, constituite cu între 2 – 12 luni înainte de apel şi care primesc proiecte de peste 3, 5, respectiv 6 milioane lei, organizații care primesc finanțări în cadrul acestei cereri pentru  3-5 proiecte cu bugete identice, capacitatea lor financiară fiind insuficientă.

Am aflat de ce nu s-a votat încă legea economiei sociale ?!

Asistând la procesul legislativ extrem de dificil de elaborare şi aprobare a legii economiei sociale, o lege pe care toată lumea spunea că o aşteaptă, mă întrebam de ce se tot întârzie. Semnale din zona politică şi ONG transmiteau deopotrivă lupta de interese din partea organzaţiilor patronale, de  a fi incluse ca actori ai economiei sociale, ceea ce ar fi contrar tuturor principiilor europene.

Şi iata că se confirmă fix prin primul apel de finanţare a economiei sociale, unde se poate observa că s-au finanțat proiecte ale organizațiilor patronale, deşi patronatele nu figurează printre solicitanții eligibili şi nici printre structurile de economie socială recunoscute la nivel european.

În schimb, nu s-a finanțat nici o cooperativă și nici o casă de ajutor reciproc din România, deşi la nivel european, alături de asociații și fundații acestea sunt pilonii economiei sociale. Cooperativele aduc aproximativ 30% din forța de muncă angajată în sectorul economiei sociale din România, iar casele de ajutor reciproc deservesc peste 2,5 milioane de membri în risc de excluziune financiară din România.

Dacă se vota legea economiei sociale, aceştia nu mai puteau primi bani, şi ghiciţi, cine pierdea? Beneficiarul final, sigur nu…

Sprijinim dezvoltarea mediului rural!

Slogan curat politic, demonstrat şi de faptul că, deși această cerere de propuneri de proiecte a avut ca prioritate mediul rural, numai 3 beneficiari sunt din mediul rural.

Coaliţia ONG-uri  pentru fonduri structurale,  Institutul de Economie Socială, Reţeaua Română a Întreprinderilor Sociale de inserţie prin Activitate Economică, Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc  ale Salariaţilor din România, Federaţia  Naţională Omenia, Social Economy Europe şi  ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises au contestat în 8 octombrie 2014, evaluarea cererii de propuneri de proiecte POSDRU nr. 168 – Dezvoltarea economiei sociale 6.1.

Astfel, aceste organizaţii au comunicat domnul Ministru Eugen Teodorovici -Ministerul Fondurilor Europene şi conducerii AMPOSDRU că în urma unei analize a rezultatelor și procesului de evaluare au constatat că unele organizații beneficiare s-au constituit foarte recent și nu au nici capacitate financiară și nici umană de a gestiona proiecte de dimensiunea celor aprobate, capacitatea organizațională în primul rând a solicitantului și, în subsidiar, a partenerilor fiind elemente cheie în asigurarea unei bune implementări și a sustenabilității proiectelor. Din păcate, sistemul actual de evaluare nu a avut în vedere, în nici un fel, experiența în domeniu a solicitantului și partenerilor.

Alte elemente incorecte din evaluarea proiectelor depuse pe 6.1. – POSDRU, precum şi raspunsul ministrului Teodorovici le puteţi citi în ediţia print a ziarului Vocea ONG, ce va apărea în primele zile ale lunii noiembrie sau pe www.voceaong.ro

MIHAELA MUNTEANU