Experiențe românești împărtășite în spațiul ex-sovietic

Bilanț la trei ani și schimbare de conducere
decembrie 23, 2014
ONG Fest în 2015
ianuarie 20, 2015

Experiențe românești împărtășite în spațiul ex-sovietic

      În decembrie a.c., s-a derulat la Tbilisi (Georgia) conferința organizată de către Biroul Regional al UNICEF pe Europa Centrală și de Est, cu participarea a peste 70 reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și organizaţii neguvernamentale din 10 țări din spațiul ex-sovietic pe tema ” Reuniunea partenerilor privind bunele practici în lucrul cu adolescenții vulnerabili: reducerea riscului de transmitere a infecției cu HIV și consolidarea rezistenței lor”

     Fundația ”Alături de Voi” România a fost invitată la această conferință pentru a transfera din experiența sa de peste 12 ani, în asistența psiho-socială oferită persoanelor infectate cu HIV, a rezultatelor programelor de prevenire a transmiterii infecției cu HIV în rîndul adolescenților și tinerilor din comunitate, a integrării sociale și profesionale în structuri de economie socială. ADV România a prezentat colegilor din spațiul ex-sovietic modul în care o organizație și-a adaptat continuu serviciile și programele în concordanță cu nevoile beneficiarilor proprii continuând, în egală măsură, să prevină transmiterea infecției cu HIV în rândul tinerilor.

    La rândul lor, reprezentanții organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale au adus în atenție problemele cu care se confruntă adolescenții și tinerii din țările ex-sovietice și creșterea numărului alarmant al cazurilor de infecție cu HIV și a consumului de dorguri în rândul acestora. Una din țările care înregistrează cel mai mare număr de cazuri de infecție HIV, asociată și cu consumul de droguri o reprezintă Ucraina. Situația este cu atât mai dramatică cu cât conflictele armate din zonă au condus la creșterea vulnerabilității tinerilor în față condițiilor de viață pe fondul lipsei serviciilor sociale/medicale.

    Dezbaterile din cadrul conferinței s-au centrat în jurul ideii de a crea o platformă comună a țărilor vorbitoare de limba rusă, prin intermediul căreia adolescenții și tinerii să aibă acces la informații de specialitate în domeniu, astfel încât riscurile asociate consumului de droguri și a transmiterii infecției cu HIV să fie diminuate. De asemenea, se dorește implicarea tinerilor infectați cu HIV în programe de prevenție prin instruirea lor ca peer-educatori, în vederea transmiterii informațiilor în rândul grupurilor de egali.

    În spațiul ex-sovietic, programele de prevenire a infecției cu HIV și a riscurilor asociate consumului de droguri derulate în 10 țări sunt finanțate prin programul Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA.

     Având în vedere experiența organizațiilor românești care au fost finanțate 6 ani din Fondul Global, nivelul de dezvoltare a serviciilor sociale în ţările ex-sovietice și răspunsurile guvernelor la problematica HIV/SIDA și consumul de droguri, ONG româneşti au atras atenția colegilor din spațiul ex-sovietic că viitorul activității lor depinde în mare măsură de implicarea financiară a propriilor guverne în asigurarea sustenabilității acestor programe prin resurse financiare proprii, după încetarea finanțării din partea Fondului Global.

    Exemplul României este unul trist din acest punct de vedere, având în vedere că, o dată cu încetarea finanțării din partea Fondului Global, Guvernul României nu a asigurat, nici din punct de vedere financiar, nici instituțional, sustenabilitatea programelor de prevenire a transmiterii infecției cu HIV și a riscurilor asociate consumului de dorguri, cu excepția celui de asigurare a tratamentului persoanelor infectate cu HIV/bolnave SIDA, program însă care prezintă mari disfuncționalități în acoperirea necesarului de tratament la timp pacienților aflați în evidența sistemului. Drept consecință, la 4 ani după încetarea Fondului Global în România, asistăm la o creștere alarmantă a cazurilor noi de infecție HIV, în principal prin intermediul relațiilor sexuale neprotejate și a consumului de droguri injectabile.

    Astfel, această experiență poate constitui un semnal de alarmă tras țărilor din spațiul ex-sovietic, în sensul în care, în lipsa unor negocieri ferme privind preluarea și susținerea financiară de către propriile guverne a programelor de prevenire, lupta cu HIV și consumul de droguri poate fi pierdută și, în mod clar, viața multor adolescenți și tineri.

Manuela Iftimoaei