De la Ceplenita la Durau
septembrie 3, 2016
Asistența socială ieșeană între cifre şi realitate
septembrie 12, 2016

Împreună pentru copii

Prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației părinților pentru a munci în străinătate, copiilor rămași acasă, este în continuare o problematică abordată de către Asociația Alternative Sociale.

„Împreună pentru copii” este noul proiect al acestei organizații prin care 80 de copii separaţi sau în risc de separare de părinţi din Iași vor primi servicii de suport prin: activități de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, orientarea în carieră vocaţională, iar 20 dintre aceștia, care prezintă probleme sociale deosebite, vor primi servicii de asistenţă socială.

Activităţile proiectului se realizează în parteneriat cu şcolile gimnazile ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi şi cu aportul a 21 de voluntari (profesori, studenţi şi psihologi). Profesorii voluntari şi studenţii vor fi instruiţi în cadrul a două seminarii, pentru a oferi serviciile menționate.

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași, având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni.

„Necesitatea unui astfel de proiect vine ca urmare a problemelor identificate în teren, în lucrul direct cu beneficiarii, dar și în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și părinților”- a spus Nicoleta Ungurianu, coordonator de proiect, Alternative Sociale.

Conform datelor furnizate de către Ministerul Educației, în anul 2016, în județul Iași sunt peste 14.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

 „Principalele probleme cu care se confruntă acești copii sunt de ordin psihologic (sentimente de abandon, anxietate, depresie); școlar (scade interesul pentru activitățile școlare și automat scad și rezultate școlare, corigențe și repetenții etc.);  comportamental (crește agresivitatea, devianța/delincvența)”, a precizat și dr. Cătălin Luca, director al Asociației Alternative Sociale.

Încă din anul 2004, Alternative Sociale activează pentru diminuarea efectelor negative generate de migrația părinților asupra copiilor. În această perioadă sunt în asistență pe diverse proiecte ale organizației peste 2500 de copii singuri acasă.

Florina Iluțoaei