Lupta cu stigmatizarea, pe mai multe…fronturi

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!
iunie 6, 2016
După nouă ani la Bruxelles, în Comitetul Economico-Social!
iunie 7, 2016

Lupta cu stigmatizarea, pe mai multe…fronturi

105 școli din regiunea de Nord Est sunt înscrise în proiectul “Gândeşte în afara …. Stigmei!” fiind implicate în luarea de măsuri active pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală (ADHD, anxietate, tulburări din spectru autist), pentru creşterea accesului la educaţie şi a acceptării sociale.

Profesorii din aceste școli, care au participat la  cursurile de formare organizate în județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Iași, Vaslui și Galați, și-au luat ca sarcină identificarea posibilelor probleme apărute în instituțiile unde lucrează, generate de acte de discriminare și stigmatizare și intervenţia, cât mai curând cu putinţă, cu sprijinul coordonatorului de proiect din partea Organizației Salvați copiii.

De altfel, Organizația Salvați Copiii a făcut deja vizite de monitorizare, pentru a urmări și sprijini activitatea cadrelor didactice, în județul Neamț fiind foarte plăcut impresionați de activitățile derulate aici, de originalitatea lor și de atenția acordată activităților propuse pentru ca acestea să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor care suferă de tulburări de sănătate mintală: nevoia de suport emoţional şi social din partea colegilor, nevoia de a fi acceptaţi şi incluşi în activităţile clasei, nevoia de a fi trataţi ca şi ceilalţi colegi, nevoia de dezvoltare a abilităţilor sociale, nevoia de suport educaţional deoarece aşa cum afirmă specialiştii, unul din domeniile majore ale vieţii afectat de această tulburare este performanţa şcolară.

”Problemele de sănătate mintală ale copilului reprezentând una din cele mai mari surse de stigmatizare și de stereotipare negativă din societatea românească, suntem extrem de mulțumiți de acești mici pași care conduc în timp la creşterea performanţelor şcolare şi sociale ale copiilor, ducând implicit la scăderea ratei abandonului şcolar, a excluziunii sociale şi educaţionale, și mulțumim colaboratorilor noștri din proiect pentru sprijinul acordat”, a declarat dna Corina Mighiu-coordonator de program.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Gândește în afara…Stigmei!”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Ioana Nistor