Poşete pentru o casă!
octombrie 28, 2014
Pe drumul lung – de la abuz la educaţie pozitivă
octombrie 28, 2014

Părinţi uniţi într-o federaţie

Federaţia Organizaţiilor de Părinţi a fost creată ca modalitate de sprijinire a părinţilor de copii cu dizabilităţi şi este prima iniţiativă de acest gen din ţară, care acoperă toate categoriile de dizabilităţi.

Federaţia Organizaţiilor de Părinţi este importantă deoarece părinţii sunt cei care, de cele mai multe ori, au o perspectivă unică, specifică asupra dizabilităţii copilului, sunt cei care ştiu cel mai bine barierele cu care se confruntă copilul lor, nevoile pe care acesta le are. De asemenea, părinţii sunt cei cărora le bate inima cel mai tare pentru copilul lor, care doresc îmbunătăţirea legislaţiei, politicilor, a serviciilor accesibile; dar singuri, sau asociaţi în organizaţii mici nu pot produce o schimbare importantă, pe termen lung.

Puterea stă în unitate, deci Fundaţia Star of Hope România – organizaţie care militează pentru susţinerea părinţilor şi copiilor cu dizabilităţi – a propus în luna septembrie la Conferinţa Regională ”Modele de bună practică privind împuternicirea părinţilor care au copii cu dizabilităţi”, al cărei organizator a fost, înfiinţarea Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi.

Majoritatea participanţilor de la acest eveniment – reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor locale, ai organizaţiilor neguvernamentale din regiunea de NE, cadre didactice, persoane cu dizabilităţi, părinţi care au copii cu CES – şi-au exprimat un punct de vedere pozitiv faţă de iniţiativă.

Bazele noii federaţii au fost puse prin proiectul „Federaţia Organizaţiilor de Părinţi – oportunităţi egale pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi”, finanţat din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii nr.350/2005.

HRISCU ADINA