‘Parteneriat pentru incluziune’ continuă

Peste 1500 de persoane din Moldova beneficiază de programul “Investiţii pentru comunităţi durabile”
iunie 6, 2016
Vocea ONG NR 1
Prin FONSS, vocea ONG-urilor se aude în continuare
iunie 6, 2016

‘Parteneriat pentru incluziune’ continuă

Derulat în perioada  decembrie 2014 – aprilie 2016, de un consorţiu de 9 instituţii – Fundaţia ”Alături de Voi” România, în parteneriat cu: DGASPC Iaşi, DGASPC Vaslui, Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia Salvaţi Copiii, Fundaţia COTE, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Star of Hope România şi Fundaţia World Vision România, birourile Iaşi şi Vaslui, proiectul „Parteneriat pentru incluziune” continuă pentru încă 6 luni, datorită rezultatelor obţinute şi a impactului major în comunităţile din cele două judeţe.

Practic, prin acest proiect, cei nouă parteneri au ajuns în zonele cele mai afectate de lipsa serviciilor sociale, din judeţele Iaşi şi Vaslui și au dezvoltat o serie de servicii şi activităţi care să sprijine integrarea socială şi profesională a tinerilor cu vârste cuprinse între 16-29 ani, din grupuri vulnerabile din jud. Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Mureş, în special din mediul rural.

În primele 16 luni ale proiectului, 425 tineri cu vârste cuprinse între 16-29 ani, dintre care 66 de etnie rromă, au primit servicii de asistenţă psiho-socială prin intermediul programelor dezvoltate de către cele 7 ONG-uri partenere. În continuare vor funcționa servicii precum: Clubul tinerilor din Iaşi – ADV România, replicat şi de Fundaţia Star of Hope România în Murgeni, jud Vaslui, Centrul de tineret din Negreşti, dezvoltat de Fundaţia World Vision România şi Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din Iaşi, dezvoltat de FSS Bethany. De asemenea, asociaţiile Alternative Sociale şi Salvaţi Copiii- filiala Iaşi, preiau în continuare cazurile sociale semnalate de cadrele didactice din comunităţile rurale în care caravana mobilă a poposit.

În primele 16 luni de proiect, Caravana mobilă – un serviciu de consiliere și asistență mobilă a străbătut 185 trasee, totalizând 12.000 de km, s-a oprit în 174 comunităţi rurale din jud. Iaşi şi Vaslui. Caravana mobilă va continua să ducă informația în mediul rural, astfel încât va crește mult numărul celor 10.000 de tineri cu care s-a vorbit despre consumul de droguri, educaţie parentală, educaţie sexuală, violenţă domestică, orientare în carieră, drepturile persoanelor cu dizabilităţi, efectele migraţiei/remigraţiei în rândul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

În următoarele luni  va fi înființată, tot în cadrul proiectului, o Agenţie de pregătire, plasare şi asistenţă la locul de muncă, pentru a sprijini tinerii în găsirea și ocuparea de locuri de muncă.

Proiectul este finantat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Mihaela Olteanu