Părinţi uniţi într-o federaţie
octombrie 28, 2014
Curs pentru cadrele didactice și consilierii școlari
octombrie 28, 2014

Pe drumul lung – de la abuz la educaţie pozitivă

La sfârşitul anului 2013 în județele din regiunea de Nord-Est, dintre cele 2377 de cazuri de abuz înregistrate de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 339 au reprezentat abuz fizic, 251 abuz emoţional, 208 abuz sexual şi 1519 cazuri de neglijare în familie – ceea ce reprezintă o pondere de 19,5% din totalul cazurilor de abuz raportate la nivel naţional.

Pe astfel de statistici s-a sprijinit Asociația Salvați Copiii Iași care, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, a dezvoltat un proiect de sprijinire a copiilor victime ale violenței şi familiilor acestora, copiilor aflați în dificultate, copiilor abuzaţi, copiilor abandonaţi precum şi copiilor cu risc de a dezvolta o tulburare de sănătate mintală. Proiectul denumit „Schimbări mici, diferenţe MARI! este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 1350 de parinţi şi 750 de copii vulnerabili să dezvolte tulburări de sănătate mintală, 60 de consilieri şcolari, 20 de profesionişti din ONG-urile din Regiunea Nord Est a României. La un an de implementare a acestui proiect, partenerii au prezentat primele rezultate în promovarea serviciilor de parenting și de dezvoltare a abilitaților de viață pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili şi părinţilor acestora.

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi a asigurat formarea a 113 consilieri școlari și specialiști ai ONG-urilor, din regiunea de Nord-Est a României, în programe de abilități de viață pentru copii și adolescenți și de disciplină pozitivă. De asemenea, tot în programul de formare au fost introduşi şi 1140 de părinţi care au fost învăţaţi practic să fie părinți dar şi ce este şi cum se practică disciplina pozitivă. Copiii au beneficiat de asistență psiho-socială specializată prin intermediul echipei mobile, servicii de consiliere individuală şi de grup.

Deoarece de multe ori resursele serviciilor de asistenţă a copilului nu sunt suficiente, acest proiect va avea ca rezultat înfiintarea unei reţele a furnizorilor privaţi şi publici, ceea ce va genera creșterea accesibilității și promovării de servicii sociale pentru copiii şi familiile vulnerabile din regiunea Nord Est.

MIHAELA MUNTEANU