TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!

Vocea ONG NR 1
Prin FONSS, vocea ONG-urilor se aude în continuare
iunie 6, 2016
Lupta cu stigmatizarea, pe mai multe…fronturi
iunie 6, 2016

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!

Deși România a ratificat din 2011 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, nu putem vorbi încă de respectarea în totalitate a acestor drepturi. Mediul neguvernamantal aduce în sfera publică cu regularitate situații de greve încălcări de drepturi, prin care persoanele cu dizabilități sunt condamnate de o viață de dependență sau la umilintă. Cel mai credibil mesaj vine când chiar persoanele cu dizabilități solicită repectarea drepturilor lor. „Toate drepturile fundamentale, pentru toate persoanele cu dizabilităţi!” – a fost un proiect ce a vizat întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi din România şi îmbunătățirea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, şi care a fost derulat de Fundaţia Transilvană din Tîrgu–Mureș având ca partener Asociaţia RENINCO România – Reţeaua Naţională de Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale.

Pentru ca vocea sectorului neguvernamental să fie mai puternică, mai multe organizații s-au asociat demersului: Federația Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România, Asociaţia Hans Spalinger, Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria, Fundaţia Light into Europe și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În cele 25 de luni de derulare a proiectului, a fost crescută capacitatea de lobby și advocacy a 50 de organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi, astfel încât acestea să poată susține drepturile persoanelor pe care le reprezintă. Este vorba în special de organizaţiile care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse cum ar fi copiii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu afecţiuni neuropsihiatrice, victimele psihiatriei, persoanele cu dizabilităţi asociate sau cele cu boli rare.

Pe lista beneficiarilor se mai află 50 de organizaţii ale profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, inclusiv furnizori de servicii  și 3 organizaţii de promovare a drepturilor omului.

Managerul proiectului ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!”, Andreia Moraru este de părere că informarea în mod unitar a tuturor celor implicați în luarea deciziilor cu privire la persoanele cu dizabilități va îmbunătăți într-un final condiția acestora. „Proiectul s-a centrat pe organizaţiile care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități, acestea fiind actorii cheie ai procesului de modernizare a politicilor publice în domeniul dizabilităţii. Organizaţiile au acum cunoştinţele necesare pentru exersarea unor competenţe concrete de lobby şi advocacy, dar în egală măsură comunitatea poate avea o nouă perspectivă asupra dizabilităţii şi capacitatii de a lua decizii informate cu impact direct asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.”

Grupul beneficiarilor din rândul organizațiilor neguvernamentale însumează peste 1.100 de persoane.

Și cum pentru un dialog bun e nevoie de doi parteneri informați, și angajații din instituții publice au fost formați pe tema dizabilității.

În primul rând, autorităţile locale (consilii locale, primării, consilii judeţene, prefecturi, structuri deconcentrate ale ministerelor în teritoriu) și apoi serviciile publice (SPAS, AJOFM, DGASPC, servicii de sănătate, inclusiv cabinete de medicina familiei, unități școlare, transport public, etc)- au beneficiat de suport informațional. Acestora li s-au adăugat arhitecți și responsabili în dezvoltare şi planificare urbană, dar și profesioniști din sfera comunicării şi mass media.

Un alt grup spre care s-a țintit cu informație este al parlamentarilor care pot contribui decisiv la legi mai bune pentru persoanele cu dizabilități.

Astfel, prin informarea a peste 3.300 de reprezentanți de instituții, autorităților publice și decidenți politici, echipa proiectului a dorit ca pe de o parte să crească nivelul de cunoaștere  a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din România și pe de alta să ușureze misiunea organizațiilor care militează pentru respectarea acestor drepturi.

Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Emil Sabau