Integrare prin dezvoltare!

29 pentru Swimathon!
iulie 13, 2016
De la Bacău, investiție în comunitate
iulie 13, 2016

Integrare prin dezvoltare!

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a început in iulie 2016 un nou proiect numit „Integrare prin dezvoltare!”. Până în decembrie 2016 Caritas Iași își propune să dezvolte un program de integrare socială ce va urmări dezvoltarea personală a beneficiarilor- prin implicarea activă și dezvoltarea comunitară prin creșterea gradului de conștientizare privind importanța implicării în viața comunității.

60 de copii de vârstă școlară mică, adolescenți și tineri din familii în dificultate care sunt deja beneficiari de la trei programe sociale ale asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, respectiv Centrul de Plasament „Sf. Iosif”, Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” și Centrul de Resurse pentru Familii vor participa la grupuri de suport, ateliere de lucru, seminarii de informare, ateliere de creație-  aceste metode și tehnici inovative ajutându-i să se dezvolte personal.

Știm că uneori viața ne pune în situația de a nu ne implica, de a nu da suficient ca să reușim, tocmai de aceea, schimbarea percepției despre potențialul fiecăruia și locul lui în societate, înseamnă încă un pas spre integrarea în comunitate.

Tocmai de aceea, în cadrul proiectului beneficiarii vor fi implicați în acțiuni de promovare a spiritului civic, de informare și de promovare a voluntarilor și a voluntariatului, ceea ce, pe termen lung, va duce la dezvoltare comunitară.

Acest proiect- „Integrare prin Dezvoltare!”- este finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Mariana Ursan