Legea 448/2006 – propuneri de îmbunătățire

Finantare pentru cooperare pentru dezvoltare
august 3, 2016
FONSS se pregăteşte de planificare strategică
august 5, 2016

Legea 448/2006 – propuneri de îmbunătățire

FONSS a încheiat cele patru dezbateri cu actorii relevanți din domeniul dizabilității și a completat imaginea principalelor necesități de sprijinire a persoanelor cu dizabilități și ONG care le reprezintă, pentru ca acestor cetățeni să le fie respectate drepturile.

Conform obligațiilor asumate ca partener al Fundației Bethany și ANCAAR Iași în proiectul ”Soluții integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități” FONSS a realizat și un Document cadru pentru recomandări de îmbunătățire a legii nr.448/2006, privind promovarea și protecția persoanelor cu handicap.

Acest document a fost adus în atenția Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, în primele zile din august, când directorul FONSS- Diana Chiriacescu, a participat la o serie de discuţii care urmăresc să clarifice şi să îmbunătăţească domeniul ocupării persoanelor cu dizabilităţi şi a autorizării UPA.

Accentul este pus pe modificarea procedurii de autorizare a UPA, astfel încât să răspundă cât mai bine obiectivului de angajare a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. FONSS susține armonizarea acestei proceduri cu Legea economiei sociale.

Menționăm că proiectul ”Soluții integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități” se adresează copiilor și tinerilor cu dizabilități, familiilor acestora dar și instituțiile active în domeniu: 30 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani cu dizabilități aflați în monitorizarea Fundației Serviciilor Sociale Bethany, 50 de părinți sau aparținători ai copiilor și tinerilor cu dizabilități, 30 de specialiști din rândul a 20 de ONG-uri active în domeniul promovării protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din regiunea de Nord-Est, 50 de reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice active în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități din Regiunea de Nord-Est.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și are un buget total de 84.222 CHF. Grantul acordat este de 74.950 CHF, iar co-finanțarea asigurată de solicitant și parteneri este în valoare de 9.272 CHF.

Raluca Diaconiuc