Societatea românească ridică bariere

Afaceri în rural: revitalizarea deprinderilor agricole şi a meşteşugurilor
decembrie 18, 2015
Formarea cadrelor didactice pentru incluziunea socială
decembrie 18, 2015

Societatea românească ridică bariere

În 25 noiembrie 2015, la Iași, s-a desfășurat prima Conferință Națională a Părinților care au Copii cu Dizabilități, în organizarea Fundației ”Star of Hope” România.

În cadrul Conferinţei naţionale a fost prezentată strategia Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi. Federaţia reprezintă o iniţiativă unică dezvoltată de Star of Hope România în parteneriat cu Asociațiile de Părinți ai copiilor cu dizabilități din regiunea de Nord–Est a României și însumează peste 2000 de părinți.

Tema de bază a conferinței a reprezentat-o participarea limitată a persoanelor cu dizabilităţi la educaţie, pe piaţa forţei de muncă, la activităţile sociale. Această stare  nu mai este considerată ca un rezultat al deficienţelor, ci în primul rând ca rezultat al barierelor ridicate de către societate în calea participării lor. Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a avea aceleaşi oportunităţi ca ceilalţi membri ai comunităţii este deja unanim şi larg recunoscut. În acest context, organizațiile de părinţi, ale persoanelor cu dizabilităţi pot fi resurse importante, acționând ca un grup de interes care dă glas nevoilor copiilor, tinerilor cu dizabilităţi în fața liderilor și autorităților.

În 3 decembrie 2015, Fundaţia „Star of Hope” România a aniversat 25 de ani de existență, în care a reușit să atragă pentru proiectele sociale din România 15 milioane de euro, ajutând astfel peste 10.000 de copii abandonați să aibă o viață mai bună dar și copii cu dizabilități aflați în familii cu risc de abandon.

Organizația a înființat 7 Centre de Zi pentru copii aflați în dificultate și pentru copii cu dizabilități în vederea prevenirii abandonului familial și școlar în regiunea de nord-est, respectiv Botoşani (2), Dorohoi, Iași, Bârlad, Vaslui, Huși și Valea Seacă ce însumează peste 500 beneficiari lunar. (M.M)