Teatru Forum în comunitatea ta!
august 8, 2016
Învățare continuă și sprijin pentru specialiști
august 8, 2016

Victimele violenței au nevoie de suport

Este în curs de implementare proiectul ”Suportul victimelor violenţei prin abordarea discriminării multiple”, în care Institutul de Medicină Legală Iaşi (IML) este partener cu Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară (CMSC) și Fundaţia Hedda, Norvegia.

Se știe că în acest moment autoritățile din România nu au găsit nici în legislativ, nici în fapt, soluția de protejare eficientă a persoanelor victime ale violenţei pe bază de gen, că acestea sunt supuse discriminării multiple. Partenerii din acest proiect doresc îmbunătăţirea modului în care specialiştii oferă servicii directe victimelor dar și a reacției instituţiilor guvernamentale, non-guvernamentale şi publicului larg din regiunea Moldovei în abordarea problematicii multiplei discriminări prin includerea unor perspective de gen, etnie, vârstă şi dizabilitate în politicile anti-discriminare aplicate instituţional.

Acest proiect a dus la înființarea unui punct de referire comun a cazurilor din comunitate, astfel încât acum se face preluare, referire şi consiliere psihologică pentru urgenţele ce ajung la Institutul de Medicină Legală Iaşi de către doi psihologi, în cadrul unui serviciu permanent.

Pentru că asistența de acest tip trebuie învățată, până acum, s-au desfăşurat 6 sesiuni de informare şi 4 sesiuni de instruire specializată, la care au participat 300 specialişti din regiunea Moldovei (membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la nivel de judeţ, medici legişti, medici din serviciile de urgenţă etc.) din echipe multisectoriale care lucrează cu victime din Iaşi, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani, Galaţi şi Vaslui.

Ca să existe modele de intervenție, experţii implicaţi în proiect lucrează la un manual de bune practici privind intervenţia în cazurile de discriminare multiplă, dar şi la un studiu privind implementarea legislaţiei din România, Uniunea Europeană şi Statele Donatoare care să contribuie la diagnosticarea principalelor obstacole şi oportunităţi în implementarea legislaţiei actuale în domeniu.

De asemenea, pentru că, de regulă femeile victime ale violenţei, care sunt din familii care se încadrează în categorii vulnerabile (mediu rural, educaţie scăzută, etnie romă), nu reuşesc să parcurgă toţi paşii necesari instrumentării cazului, ne referim mai ales la partea juridică, proiectul îşi propune să ofere servicii juridice pro bono victimelor violenţei din aceste categorii. Noul serviciu va fi menținut și după finalizarea proiectului în octombrie 2016.

Echipa de proiect urmărește și creșterea gradului de conștientizare a specialiștilor din regiunea Moldovei şi publicului larg printr-o campanie publică de informare ce poate fi urmărită pe pagina de Facebook dedicată campaniei: https://www.facebook.com/FixMediaAdvertising.

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, din Granturile SEE 2009-2014 iar mai multe informaţii puteţi afla de pe site-ul www.victimassist.eu.

 Alina Scânteie