FONSS consolidează mediul ONG
iulie 13, 2016
29 pentru Swimathon!
iulie 13, 2016

Vocea ONG pentru servicii sociale!

FONSS – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale a demarat, la Iasi, proiectul „Vocea ONG pentru servicii sociale!”, prin care îşi propune să  dezvolte şi să  promoveze serviciile sociale în comunitate, ca o soluţie de incluziune activă a grupurilor vulnerabile.

Astfel, timp de 15 luni, vor fi realizate o serie de activităţi care să susţină dezvoltarea sectorului serviciilor sociale, precum: crearea unui mecanism transparent și participativ de punere în aplicare a Legii Asistenței Sociale, inclusiv prin crearea unui birou de contractare de servicii sociale la nivelul Consiliului Local și elaborarea unei hărți de nevoi sociale, în baza căreia să se realizeze Planul de acțiune și de achiziții a serviciilor sociale dar și dezvoltarea de parteneriate public-privat între furnizori, în atragerea fondurilor europene pentru realizarea de investiții în servicii sociale.

FONSS va derula o serie de întâlniri de lucru între ONG-urile și autoritățile locale în ceea ce privește realizarea Strategiei de Asistență Socială și Planul Național Anti Sărăcie, precum şi desfaşurarea de întâlniri informative cu primarii din județul Iaşi, care să puncteze importanța aplicării corecte a Legii Asistenței Sociale şi dezvoltarea de mecanisme de finanțare în baza Legii 350/2005- intenția fiind de a pune în evidență și a mutiplica modelul mecanismului de finanțare implementat la Iași prin CL.

Tot pentru sprijinirea mediului ONG, FONSS va desfăşura cursuri de scriere de proiecte calitative şi cu impact, pentru liniile de finanţare puse la dispoziţie de CL, CJ şi UE.

”Vocea ONG pentru servicii sociale” este finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Mihaela Olteanu